­

BuijsBiemondAdvocaten

Werkzaam vanaf twee locaties

Krimpen a/d IJssel 0180-510677 
Zwanenkade 146 

Schoonhoven | 0182-231210
Kazerneplein 13 (op afspraak)

Het ondernemingsrecht is het rechtsgebied dat zich bezighoudt met rechtspersonen zoals besloten vennootschappen (BV), naamloze vennootschappen (NV), stichtingen, verenigingen en hun interne organisatie.

Vaak worden ook de personenvennootschappen als de vennootschap onder firma en de maatschap onder het ondernemingsrecht geschaard. Het doel van het onderbrengen van een bedrijf in een rechtspersoon heeft meestal tot doel fiscale voordelen te behalen of de aansprakelijkheid te beperken. Het zoeken van de juiste rechtsvorm voor een bepaalde activiteit is altijd maatwerk. Buijs Biemond Advocaten kan u daarbij helpen. De organisatie van de rechtspersoon met haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en een ondernemingsraad kan eveneens aanleiding zijn deskundig advies in te winnen. Alleen met de juiste verhoudingen scherp in het vizier kunnen posities goed worden bepaald.

­