Mediation of een advocaat?

Mediation of een advocaat

Veel mensen die willen gaan scheiden staan voor de keuze of zij (beiden) naar een advocaat gaan of dat zij kiezen voor een mediator. Om een goede en weloverwogen keuze te maken is het belangrijk dat u het volgende weet.

Kwaliteit
Mediator is een vrij beroep, het is niet beschermd dus iedereen die wil, mag zich mediator noemen. Er bestaat wel een certificering voor mediator van het NMI (Nederlands Mediation Instituut). Mediators met dat certificaat hebben dus een bepaalde kwaliteitstoets doorstaan, andere niet. Een echtscheiding is een belangrijke gebeurtenis met ingrijpende gevolgen voor u, voor de kinderen, voor uw woonsituatie, uw financiën enzovoorts. Het is dan van belang dat u wordt bijgestaan door iemand die goed op de hoogte is van het recht en de mogelijkheden anders zal goedkoop waarschijnlijk duurkoop blijken.

Advocaat is altijd nodig
De wet bepaalt dat de rechter de echtscheiding uit moet spreken en dat een verzoek daartoe door een advocaat moet worden ingediend. Een mediator die geen advocaat is, zal dus altijd de hulp van een advocaat in moeten schakelen. Het is belangrijk dat u daarover op voorhand duidelijkheid vraagt zodat u niet voor onverwachte kosten komt te staan.

Advocaten bemiddelen ook
Dat u zich tot een advocaat wendt, betekent niet er per definitie meer strijd ontstaat dan bij een mediator. De ervaring leert dat afspraken die in overleg zijn gemaakt veel beter worden nagekomen dan regelingen die bij de rechter zijn afgedwongen. Bovendien moeten gescheiden ouders samen zo goed mogelijk samen voor de kinderen blijven zorgen, een strijd tussen de ouders bevordert dat bepaald niet. Zolang dat kan, zal dan ook worden geprobeerd een oplossing in der minne te vinden. Het is ook goed mogelijk dat u zich beiden laat bijstaan door één advocaat en dat u binnen de geadviseerde mogelijkheden samen tot een goede oplossing komt.

Een advocaat is vaak goedkoper
Advocaten hebben de naam duur te zijn maar dat is zeker niet altijd het geval. Indien uw inkomen laag is, komt u in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand, zie daarvoor www.rvr.org en ook op deze site [hyperlink 2]. Indien één van de echtelieden in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand en de ander niet, kunt u toch nog steeds betrekkelijk goedkoop scheiden indien u zelf vlot stukken aanlevert en zelf al gedachten heeft over hoe u het samen wilt regelen.

Duur echtscheiding
Een aanzienlijk deel van de tijd die de echtscheiding in beslag neemt wordt bepaald door de doorlooptijd bij de rechtbank en deze is nauwelijks te beïnvloeden. Laat u niet misleiden door beweringen dat het allemaal eenvoudig en snel kan worden geregeld. Een echtscheiding is vaak ingewikkeld en duurt altijd minimaal enkele maanden.

Voorbeeld
Stel dat u samen in goed overleg heeft besloten dat u uw huwelijk wilt beëindigen. U wendt zich beiden tot ons kantoor en het blijkt dat een van beiden recht heeft op gefinancierde rechtsbijstand. Mr. Buijs of mr. Biemond bespreekt met u beiden wat uw wensen zijn, houdt u voor wat de mogelijkheden zijn en de consequenties van uw keuzes. Er wordt zo nodig een alimentatieberekening gemaakt, de afspraken worden vast gelegd in een convenant en, als u kinderen heeft, een ouderschapsplan. Deze documenten worden nogmaals doorgenomen in een gesprek en na een definitief akkoord wordt de echtscheiding aangevraagd. Zonder dat er zittingen nodig zullen zijn wordt de echtscheiding dan uitgesproken en wij zorgen voor inschrijving bij de burgerlijke stand. Een dergelijk traject kan in enkele maanden worden gerealiseerd en kost u samen normaal gesproken niet meer dan € 1.500,-.